กิจกรรมในรอบครึ่งปีของกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร (สามพราน)

มอบเฟอร์นิเจอร์แด่พระคุณเจ้าพิบูลย์ เพื่อวัดในสังฆมณฑลนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. อาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร (สามพราน) ได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาทั่วไป อาทิ ตู้, โต๊ะ, ชุดรับแขก, ชั้นเหล็ก เป็นต้น เพื่อถวายให้แก่ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ทั้งนี้เพื่อที่พระคุณเจ้าฯ จะได้แจกจ่ายให้แก่วัดต่าง ๆ ที่ต้องการภายในสังฆมณฑลนครสวรรค์ต่อไป

 

ส่งมอบอุปกรณ์ในการปลูกสร้างให้แก่ วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร จ. ตาก

เมื่อวันที่ 6 และ 7 เม.ย. อาสาสมัครโคเออร์ วัดนักบุญเปโตร(สามพราน) ได้นำสิ่งของและอุปกรณ์ในการปลูกสร้างต่างๆ ได้แก่ เสาไม้ แท็งก์น้ำ กระเบื้องและแผ่นกระดาน ซึ่งได้รับบริจาคจาก โรงเรียนไกรวิทย์ อนุสรณ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร อ.พบพระ จ.ตาก โดย คพ.กุลบุตร ตรีมรรคา เพื่อนำไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านเณรต่อไป

 

อาสาสมัคร สอนชาวบ้านสร้างห้องน้ำ ที่ จ. ตาก และ แม่ฮ่องสอน

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมสอนสร้างห้องน้ำตลอดจนมอบงบประมาณในการจัดซื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ให้แก่ คณะอาสาสมัครฯ วัดนักบุญเปโตร (สามพราน) เพื่อนำไปสอนและมอบให้แก่ชาวบ้าน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3-5 และ 15-16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว
ที่หมู่บ้านน้ำเงา อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน และ บ้านอุปุทะ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ตามลำดับ

 

ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ให้แก่วัดนักบุญอันตน นาสะอุ้ง จ. เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน อาสาสมัครฯ วัดนักบุญเปโตร (สามพราน) ได้นำเฟอร์นิเจอร์ อาทิเช่น เชิงเทียน
รางหลอดไฟนีออน และโต๊ะกลม เพื่อส่งมอบให้แก่ วัดนักบุญอันตน นาสะอุ้ง ภูทับเบิก จ. เพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในกิจการของวัดต่อไป