สำนักงานโคเออร์สุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานสนามโคเออร์สุรินทร์ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514) ซึ่งจัดก่อนวันเด็กจริงซึงปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีเป็นวันเด็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508

               งานในปีนี้มีเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 165 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด) จำนวน 147 คน และจากศูนย์เด็กเล็กอีก จำนวน 18 คน กิจกรรมในงานได้แก่ การละเล่นของเด็ก ๆ บนเวที การแข่งขันต่าง ๆ มีการแจกของรางวัลให้เด็ก จากนั้น เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโดยผู้ปกครองพร้อมใจกันมาตั้งครัวทำอาหารเพื่อความสุขของลูกหลาน นอกจากนี้ มีช่วงแจกของขวัญโดยโคเออร์ ซึ่งตุ๊กตาที่โคเออร์จัดไปมอบให้เป็นที่ถูกใจเด็ก ๆ และเป็นสิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุด

               ในปีนี้ โคเออร์ได้ทำการรณรงค์รับบริจาคตุ๊กตามือสอง ที่อยู่ในสภาพดี จากโรงเรียนในกรุงเทพ ฯ และ ปริณฑล จำนวน 29 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเรียนรู้การเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่น

กิจกรรมการละเล่นวันเด็ก

มอบตุ๊กตาให้เป็นของขวัญวันเด็ก

ผู้ปกครองมาจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเด็ก