โคเออร์จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มน้ำโขง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับการอบรมให้เรียนรู้และฝึกตนเองในการอยู่ร่วมกัน โคเออร์ได้จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนให้กับเด็กนักเรียนทุนในจังหวัดสระแก้วจำนวน 61 คน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสง์ บ้านคลองหว้า บ้านไทยสามัคคี เพชรรัตน์ราชสุดา และ ทับทิมสยาม 03 โดยเดินทางไปร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2557 ที่ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ. ตราด ซึ่งในอดีตศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านแห่งนี้ เคยเป็นศูนย์ดูแลผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2522 – 2529 และโคเออร์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและฝึกอาชีพแก่ผู้ลี้ภัยที่นี่ ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เป็นผู้ให้ความรู้

กิจกรรมวันแรกสำหรับนักเรียนเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ในวันที่สองเป็นการเดินทางไกล 6 กิโลเมตรเพื่อให้เด็กมีความอดทน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการเดินขึ้นภูเขา เป็นการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าไม้และเดินลงเขาผ่านโขดหินตามแนวทะเล จากนั้น เป็นการผ่านด่านทดสอบกำลังใจ เพื่อเป็นการฝึกความอดทน การมีสมาธิ ความกล้าหาญ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ ฐานลอดลวดหนาม ฐานลอดท่อ ฐานปีนข้ามกำแพง และการทรงตัว และฐานปีนเชือกข้ามกองไฟ หลังอาหารเย็นมีกิจกรรมนันทนาการ ด้วยการชมวีดิทัศน์ เพื่อให้เด็กๆทราบประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของโคเออร์ในปัจจุบัน ตลอดจนแนะนำองค์กรผู้ให้ทุน และประเทศฝรั่งเศส จบลงด้วยการแสดงละครสั้นของเด็กๆ เกี่ยวกับ ความรักชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ภัยของยาเสพติด และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในวันที่สามคือวันสุดท้ายของการเข้าค่าย เป็นการให้เด็กได้บอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่ได้จากการเข้าค่ายฤดูร้อนครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป

โคเออร์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กลุ่มน้ำโขง ประเทศฝรั่งเศส ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันโคเออร์มีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาอยู่จำนวน 134 คน ในจังหวัดสุรินทร์ และ สระแก้ว