สำนักงานโคเออร์สุรินทร์ และโคเออร์อรัญประเทศดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้การป้องกันภัยจากวัตถุระเบิด
แก่เด็กนักเรียนชายแดนในเดือน มีนาคม 2556

               เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานโคเออร์สุรินทร์ และอรัญประเทศ จัดกิจกรรมมอบรางวัลประกวดวาดภาพการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดให้นักเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพของโรงเรียนบ้านโคกระเหย และโรงเรียนบ้านสายโท 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

               โดยในวันที่ 4 มีนาคม มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียน ร.ร. บ้านโคกระเหย จำนวน 9 รางวัล จากนั้นได้ร่วมกันเดินรณรงค์และติดป้ายแจ้งเตือนการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดบริเวณรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดน ในวันนี้มีนักเรียนจำนวน 80 คน และครู 6 คนเข้าร่วมกิจกรรม

               กิจกรรมให้ความรู้และการรณรงค์ติดป้ายแจ้งเตือนรอบๆหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านโคกระเหย ตระหนักถึงภัยอันตรายจากทุ่นระเบิดและระมัดระวังตัวเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

               สองปีก่อนหน้าที่จะได้ร่วมกิจกรรมป้องกันภัยนี้ เคยมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ของโรงเรียนบ้านโคกระเหยประสบภัยจากวัตถุระเบิดมาแล้ว

               โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กชายกิตติศักดิ์ จำปาสอน ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 เป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2554 เด็กชายกิตติศักดิ์ไปเล่นน้ำที่คลองชลประทานใกล้บ้าน ได้พบวัตถุชนิดหนึ่งเกิดความสงสัยว่าเป็นอะไรจึงนำวัตถุนั้นกลับบ้านเพื่อสอบถามแม่ ปรากฏว่าแม่ไม่รู้จัก เด็กจึงนำมาเล่นต่อ แล้วเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น วัตถุชนิดนั้นเกิดระเบิดเสียงดัง เมื่อสิ้นสุดเสียงระเบิดปรากฏว่าเด็กชายกิตติศักดิ์ ได้รับอันตรายที่ฝามือด้านซ้ายและบริเวณใบหน้า ลำตัว จึงนำไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนเพื่อรักษาบาดแผล และจิตใจ ปัจจุบันนี้ เด็กชายกิตติศักดิ์ จำปาสอน มีอายุ 8 ปี และเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกระเหย

เด็กชายกิตติศักดิ์ จำปาสอน อายุ 8 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูญเสียมือซ้ายจากวัตถุระเบิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขณะยังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2

วันที่ 5 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ และอรัญประเทศ จัดกิจกรรมมอบรางวัลประกวดวาดภาพการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดให้นักเรียนที่ชนะเลิศ จำนวน 9 รางวัล และพานักเรียนร่วมเดินรณรงค์ติดป้ายแจ้งเตือนการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดบริเวณรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดน ได้รับทราบและเป็นการป้องกันอันตรายในพื้นที่โรงเรียนบ้านสายโท 1 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 150 คน ครู 4 คน หมู่บ้านสายโท 1 เป็นหมู่บ้านที่เพิ่งได้รับความรู้เรื่องการป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับบ้านโคกระเหย

ภาพวาดส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลในการประกวดวาดภาพป้องกันภัยจากวัตถุระเบิด

การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระมัดระวังวัตถุและทุ่นระเบิด