กิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้พิการของสำนักงานโคเออร์

               เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่โคเออร์สุรินทร์ได้นำข้าวสาร อาหารแห้งส่งมอบให้ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จำนวน 54 คน ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้ อาหารแห้งประกอบด้วย ไชโป้วหวาน 54 ห่อ และไข่ไก่ 54 แผง ส่วนข้าวสารได้รับบริจาคจากเด็กนักเรียนในกรุงเทพ จำนวน 54 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม