โครงการกองทุนเด็กลุ่มน้ำโขง (Enfants du Mekhong)

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำเดือนแก่นักเรียนด้อยโอกาส โดยผู้ปกครองอุปถัมภ์จากประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการของหน่วยงานกองทุนเด็กลุ่มน้ำโขง (Enfants du Mekhong) ยังคงดำเนินต่อไป ในจำนวนเด็กนักเรียน 146 คน จาก 16 โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และสุรินทร์ เด็กหญิง ตรีมาส บุญยัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้หนึ่งที่มีผู้ปกครองอุปถัมภ์มาเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ตรีมาศรู้สึกดีใจมากที่ผู้ปกครองอุปถัมภ์จากประเทศฝรั่งเศส คือ คุณ Blanchard Phillippe และ คุณ Evelyne L’Oree Du Parch ได้เดินทางมาเยี่ยมเธอและครอบครัวอีกครั้ง ที่หมู่บ้านแสงห์ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คุณ Blanchard Phillippe และ Ms. Evelyne L’ Oree du Parch เดินทางมาเยี่ยมเด็กหญิงตรีมาส บุญยัง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา