โครงการอนุเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ด้อยโอกาสจำนวน 85 คน ในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลของจังหวัดสระแก้ว ยังคงได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวสาร และอาหารแห้งเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจต่อผู้สูงอายุและผู้พิการว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งละเลยพวกเขา ในเดือนธันวาคม 2553 โคเออร์ได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธามามอบให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้อุ่นสบายขึ้นด้วย

 

ผู้สูงอายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งในจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ด้อยโอกาสซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 85 คน
ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นประจำทุกเดือน ในเดือนธันวาคม 2553
ที่ผ่านมาได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้อีกด้วย
(ในภาพ เป็นคนชราจากหมู่บ้านแสงห์ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วที่ได้รับความช่วยเหลือจากโคเออร์)

 

นางสา ศรีตระยานัย วัย 88 ปี จากหมู่บ้านร่มไทร อำเภอตาพระยา จ สระแก้ว ซึ่งตาบอดทั้งสองข้าง
ได้รับผ้าห่ม เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา