โคเออร์และกองทุนลุ่มน้ำโขงเยี่ยมเด็กนักเรียนไทยชายแดน

องค์กรกองทุนลุ่มน้ำโขง (Enfants Du Mekhong) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสำนักงานกรุงเทพ ฯ ได้ประสานงานกับสำนักงานโคเออร์ในการจัดหาผุ้ปกครองอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ในเขตที่สำนักงานโคเออร์อรัญประเทศรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เด็กทุกคนจะได้รับทุนการศึกษารายเดือนเพื่อนำไปใช้จ่ายด้านการศึกษาและความจำเป็นอื่นๆ จำนวนเด็กที่ได้รับทุนเพิ่มขึ้นทุกปี จากปีแรก จำนวน 41 คน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 150 คน

 

คุณวิเวก้า มาร์ติน เยี่ยมครอบครัวของเด็กนักเรียนทุนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองหว้า

 

กิจกรรมอย่างหนึ่งของโครงการ คือการที่ผู้แทนกองทุนลุ่มน้ำโขงเดินทางมาเยี่ยมเด็กๆที่ได้รับทุนเหล่านี้เป็นประจำ ในเดือนมิถุนายน 2554 คุณวิเวก้า มาร์ติน อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้แทนกองทุนได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนที่โรงเรียนบ้านคลองหว้า อำเภออรัญประเทศ และโรงเรียนเพชรัตราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

คุณวิเวก้า มาร์ติน เยี่ยมเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหว้าเช่นกัน

 

คุณวิเวก้า และคุณสตีฟ เจ้าหน้าที่กองทุนลุ่มน้ำโขง เยี่ยมชมหลุมหลบภัยของโรงเรียนบ้านคลองหว้า

 

เยี่ยมเด็กที่ได้รับทุนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเพขรรัตนราชสุดา

 

เยี่ยมครอบครัวและเด็กที่ได้รับทุนซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเพขรรัตนราชสุดา