โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนขาดแคลน (EdM) ในจังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่โคเออร์ยังคงดำเนินโครงการทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนขาดแคลนในจังหวัดสระแก้ว เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และของใช้ส่วนตัวของเด็ก อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วย  โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อเด็กลุ่มน้ำโขง (Enfants du Mekhong - EdM) ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในโครงการจำนวน 150 คน

Copy of DSC01757

มิสวิเวกา มาร์ติน อาสาสมัครหน่วยงานเพื่อเด็กลุ่มน้ำโขงประจำสำนักงานกรุงเทพ ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง วันที่  15 – 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา