โคเออร์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนนิทรรศการกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยในโอกาสงานวันผู้ลี้ภัยโลก

ในห้วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 โคเออร์แม่ฮ่องสอนพัฒนาโครงการเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยตามความสมัครใจและความสนใจ คัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการเรียนรู้ โดยมีโคเออร์และกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการอบรมมาแล้วเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมและจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มใหม่ เช่น เทคนิคการเลี้ยงปลา เทคนิคการปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว การผลิตสบู่ เทคนิคการสอนสำหรับวิทยากร และการบันทึกบัญชี รับ-จ่าย เป็นต้น

ในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โคเออร์ได้สนับสนุนให้กลุ่มต่าง ๆ จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตในโครงการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองขึ้น โดยปีนี้มีกลุ่มที่ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการได้แก่ กลุ่มร้านก๋วยเตี๋ยว กลุ่มทำขนมและของทอด กลุ่มผลิตสบู่ กลุ่มผลิตเทียนไข กลุ่มบล็อคสกรีนพิมพ์ลายเสื้อ เป็นต้น มาเปิดแสดงและจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับทุกปี โดยมีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมงานวันผู้ลี้ภัย และงานแสดงสินค้าประมาณ 1,000 คน

บรรยากาศผู้ร่วมงานผู้ลี้ภัย และร่วมนิทรรศการการออกร้านของ กลุ่มพึ่งพาตนเองที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย

มุมจัดงานแสดงสินค้าของกลุ่มพึ่งพาตนเองที่สนับสนุนโดยโคเออร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับงานวันผู้ลี้ภัย

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย สบู่ ยาหม่อง เทียนไข น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

กลุ่มก๋วยเตี๋ยว เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวในบูธ

ร้านขายขนมทอด

กลุ่มทำบล็อคสกรีน ได้รับความสนใจจากวัยรุ่น และเด็ก ๆ ในชุมชน

การจัดร้านแสดงสินค้าของเยาวชนผู้ลี้ภัยกลุ่มพึ่งพาตนเอง