โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพผู้ลี้ภัย

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับผู้ลี้ภัย ยังคงดำเนินไป ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนผู้ลี้ภัย จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้และประกอบอาชีพเดียวกัน จากนั้นจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการอบรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น หากไม่ชำนาญ มีการอบรมซ้ำและ ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะติดตัว เตรียมพร้อมสำหรับการเลี้ยงชีพในอนาคตต่อไป ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่บ้านต้นยาง มีการสนับสนุนกลุ่มผลิตกล้วยฉาบ กลุ่มร้านก๋วยเตี๋ยว กลุ่มผลิตไม้กวาด ส่วนที่บ้านถ้ำหิน มีการติดตามกลุ่มร้านขนมจีน และกลุ่มผลิตกล้วยฉาบ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและสอนเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกใหม่ในด้านการผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาสระผม และ สบู่เหลวอาบน้ำ เป็นต้น

อบรมการทำน้ำยาล้างจานให้สมาชิกใหม่ และเทคนิคอื่นๆ ให้กลุ่มเพื่อให้เรียนรู้วิธีการผลิต

ในเดือนมีนาคม ที่ถ้ำหิน มีการอบรมการทำกล้วยฉาบเบื้องต้น ด้วยการสอนวิธีการทำกล้วยฉาบที่ถูกต้อง รสชาติดี และการบรรจุให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และในเดือนเมษายน เป็นการอบรมเพิ่มเติมทักษะความชำนาญให้กลุ่มสามารถดำเนิน

เจ้าหน้าที่แผนกสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยในเมืองเยี่ยมดูงานส่งเสริมอาชีพผู้ลี้ภัยชายแดนบ้านถ้ำหิน