โคเออร์กาญจนบุรีกับงานอภิบาลผู้ลี้ภัย

ช่วงมีนาคม- เมษายน 2559 มีกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลปาสกา โดยในวันที่ 9 มีนาคม คุณพ่อจัสติน ได้เข้าไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่โบสถ์ บ้านต้นยาง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี หลังเสร็จพิธี คุณพ่อได้ประชุมและวางแผนกับครูคำสอนในเรื่องเกี่ยวกับงานฉลองปาสกา และกำหนดให้ทำปาสกาที่บ้านต้นยางในวันที่ 5 เมษายน 2559

โบสถ์บ้านต้นยางยังจัดอบรมค่ายคำสอน เมื่อวันที่ 21–25 มีนาคม 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 16 คน มีครูคำสอนจัดกิจกรรมด้านสันทนาการ และร้องเพลง อีกทั้งได้จัดให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าด้วย

สำหรับที่พื้นที่บ้านถ้ำหิน เมิ่อวันที่ 20 มีนาคม คุณพ่อจัสติน ได้เข้าไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสการเศกใบลาน เป็นการเตรียมก่อนการฉลองปาสกา จากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2559 เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และมีการฉลองปาสกาในวันสุดท้ายของสัปดาห์คือ วันที่ 27 มีนาคม

ที่โบสถ์บ้านถ้ำหิน มีกิจกรรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนเช่นกัน จัดขึ้นในวันที่ 20 – 26 มีนาคม มีการเรียนด้านคำสอน การร้องเพลง สันทนาการ และข้อความเชื่อ เป็นต้น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 86 คน เป็นชาย 38 คน และหญิง 48 คน

กิจกรรมการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนที่พื้นที่ฯบ้านถ้ำหิน

กิจกรรมวันปาสกาที่โบสถ์บ้านถ้ำหิน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยาวชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่นกิจกรรมด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและการทำน้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ การจักสาน กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือชราภาพเพื่อมอบอาหารเสริม ให้กำลังใจ ตลอดจนเพื่อทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านให้ด้วย