โคเออร์กาญจนบุรีจัดอบรมการฝึกอาชีพทำไม้กวาดให้กับผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง

เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง มีหญ้าที่ใช้ในการผลิตไม้กวาดเติบโตตามธรรมชาติ ทำให้บ้านต้นยาง เป็นแหล่งฝึกอาชีพทำไม้กวาดให้กับผู้ลี้ภัยที่สนใจ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดการอบรมฝึกอาชีพทำไม้กวาดให้แก่ผู้ลี้ภัยที่บ้านต้นยาง โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทำการฝึกอบรมให้กับผู้ลี้ภัย 10 คน ที่มีความสนใจเป็นวิทยากร ให้มีทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนการทำไม้กวาด

ต่อมาระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ มีการจัดอบรมการทำไม้กวาดแก่ผู้ลี้ภัยที่สนใจอีกจำนวน 14 คน ซึ่งเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว โคเออร์ได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มผลิตไม้กวาดประจำปี 2559 เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ยังมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมที่จะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว การถนอมอาหาร (ทำกล้วยฉาบขาย) และผลิตไม้กวาด ที่บ้านต้นยาง และโครงการร้านขนมจีน กับร้านทำกล้วยฉาบขาย ที่บ้านถ้ำหิน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่ากลุ่มสมาชิกผู้เสนอโครงการกลุ่มใดจะมีความตั้งใจและความพร้อม เพื่อโคเออร์จะสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมต่อไป

การประชุมกลุ่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ เพื่อพิจารณาการส่งเสริมกิจกรรมอาชีพ ประจำปี 2559

การอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง