โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเรียนรู้การเพาะถั่วงอกให้กับเด็กผู้ลี้ภัย

กิจกรรมวันเสาร์มีคำขวัญว่า เราจะเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเติบโตไปด้วยกัน ดังนั้น โคเออร์จึงได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กตามความหมายของโครงการนี้ ด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ เรียนรู้การเพาะถั่วงอกด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้ถั่วงอกมาเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการบริโภคด้วย

โคเออร์ได้จัดการอบรมขึ้นสองครั้งที่บ้านใหม่ในสอย โดยจัดครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2559 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 67 คน เป็นเด็กหญิง 29 คน เด็กชาย 38 คน และจัดครั้งที่สองในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 มีเด็กเข้ารับการอบรมเพาะถั่วงอกเป็นกลุ่มที่สอง จำนวน 40 คน เป็นเด็กหญิง 16 คน และ เด็กชาย 24 คน สำหรับกิจกรรมในอนาคต เด็ก ๆ บอกว่าอยากเรียนรู้การทำสบู่และน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ คุ้นเคยและรู้จักใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ได้จัดการอบรมเพาะถั่วงอกให้กับเด็กกลุ่มที่สอง จำนวน 40 คน เป็นเด็กหญิง 16 คน และ เด็กชาย 24 คน

เริ่มด้วยการลงทะเบียนนับจำนวนเด็กๆที่มาล้อมวง เสร็จแล้วชวนเล่นสันทนาการเตรียมความพร้อม

เมื่อเด็กๆให้ความสนใจกับกิจกรรมแล้วจึงเริ่มอธิบายและสาธิตวิธีการเพาะถั่วงอกในขวดน้ำให้กับเด็ก ๆ

วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนี้ ได้แก่ เมล็ดถั่วเขียว ขวดเปล่า มีดคัตเตอร์

แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ แล้ว สาธิตวิธีการตัดขวดน้ำเพื่อใช้เพาะถั่วเขียว และดูแลให้เด็ก ๆ หัดทำตาม ด้วยความระมัดระวัง

สาธิตวิธีการบรรจุเมล็ดถั่วเขียวและรดน้ำถั่วเขียวที่เพาะไว้นี้ หลังผ่านการเพาะและรดน้ำได้ 3 วัน ถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกที่ สามารถนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนของเด็ก ๆ ต่อไป

เด็ก ๆ ต่างมีผลงานการเพาะถั่วเขียวของตัวเองซึ่งจะกลายเป็นถั่วงอกในอีก 3 วัน