การให้ความช่วยเหลือเด็กหอพักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี

   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ตัวแทนมูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ได้เข้าไปเยี่ยมเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน อายุตั้งแต่ 3 ปีถึง 18 ปี ที่อาศัยอยู่ในหอพักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี และมอบสิ่งที่ขาดแคลนได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ เป็นต้น

  อนึ่ง มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาระดับนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 และได้จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) เมื่อปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและการศึกษาในประเทศไทย และในปี 2567 มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือกับมูลนิธิโคเออร์ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยเริ่มจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี เป็นแห่งแรก