โคเออร์แม่สอดบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านแม่หละ

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 02.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านเลขที่ 279 และลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงเลขที่ 277 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชาวบ้านและ ทีมป้องกันภัยฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมได้ช่วยกันดับไฟจนสงบ เวลา 02.45 น.

   สาเหตุการเกิดไฟไหม้ คาดว่าเนื่องจากบ้านต้นเพลิงได้จุดเทียนไว้ และเผลอหลับไป และทำให้เจ้าของบ้านได้เสียชีวิตด้วย โดยได้ความว่าปกติผู้เสียชีวิตมักจะดื่มเหล้าจึงทำให้ไม่รู้สึกตัวตอนไฟไหม้และหนีไม่ทัน

   หลังเกิดเหตุ พบว่า ความสูญเสียได้แก่ บ้านหลังที่เป็นต้นเพลิง (279) และหลังข้างเคียง (277) ได้ไหม้ทั้งหมด รวมถึงของใช้ในบ้านและเครื่องนุ่งห่มต่างๆ

   หลังจากเพลิงสงบแล้วหน่วยงานต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย สำหรับโคเออร์ได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนรับครอบครัวผู้ประสบภัย เข้าสู่โครงการความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของโคเออร์ต่อไป

   หลังจากเพลิงสงบแล้วหน่วยงานต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย สำหรับโคเออร์ได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนรับครอบครัวผู้ประสบภัย เข้าสู่โครงการความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของโคเออร์ต่อไป