โคเออร์แม่สอดสนับสนุนจิตอาสาโครงการซ่อมบำรุงบ่อเก็บน้ำและโครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำ

   ในเดือนมีนาคม 2566 โคเออร์แม่สอดได้สนับสนุนกิจการของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครเพื่อชุมชน 2 โครงการ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง และบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

   ในวันที่ 10 มีนาคม ได้สนับสนุนกลุ่มเยาวชนอาสาฯ จำนวน 59 คน ประกอบด้วยเยาวชนหญิงจำนวน33 คน และ ชายจำนวน 26 คน ในโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ่อกักเก็บน้ำฉุกเฉินเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่ตั้งอยู่ในจุดต่างๆของบ้านแม่หละ โดยเยาวชนได้กระจายกันเข้าไปทำความสะอาดในบ่อและรอบบ่อ จากนั้นจึงได้ฉาบปูนอุดรอยรั่วและทาสีทับเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ของชุมชนปลอดภัยต่อไป

   ต่อมาในระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม โคเออร์ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้สอยและทำการเกษตร ที่พื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 4 และ 5 ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ.ตาก อุปกรณ์ก่อสร้างที่สนับสนุนให้กับกลุ่มเยาวชนชายหญิงบ้านอุ้มเปี้ยม จำนวน 140 คนได้แก่ กระสอบ หลักไม้ยูคา ท่อพีอี PE สีเขียวและก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์เสริม เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การเก็บเศษขยะกิ่งไม้และลอกลำห้วย ขุดดินพร้อมนำดินใส่กระสอบ เรียงกระสอบพร้อมตอกหลักไม้ยูคาเพื่อยึดกระสอบ แล้วทำการต่อท่อ PE ลงมาไว้ที่จุดกำหนดพร้อมต่อก๊อกน้ำ

   ความสำเร็จของกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำในครั้งนี้ ส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องจากหมู่อื่นๆ ให้ระดมจิตอาสาไปสร้างในหมู่ของตนเองบ้าง ซึ่งจะได้มีการพิจารณาต่อไป

งานซ่อมและปรับปรุงบ่อเก็บน้ำเพื่อป้องกันอัคคีภัย ที่บ้านแม่หละ

การทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ที่บ้านอุ้มเปี้ยม