โคเออร์ดำเนินโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในฤดูฝนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่ตกในบริเวณชายแดนส่งผลให้อาคารบ้านเรือน โรงเรียน และถนนหนทางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯได้รับความเสียหาย โคเออร์แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียงและกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยดังต่อไปนี้

   ในวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 โคเออร์แม่ฮ่องสอนดำเนินการซ่อมแซมหลังคาและฝาผนัง ศูนย์เรียนรู้อิสระสำหรับเด็กของโคเออร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย และในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์เรียนรู้อิสระสำหรับเด็กของโคเออร์ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านแม่สุริน เนื่องจากพายุพัดต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหาย เพื่อให้เด็กๆมาใช้ศูนย์เรียนรู้ตลอดจนห้องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอดหน้าฝนนี้

   โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนวัสดุก่อสร้างถนนได้แก่ หินกรวด และปูนซิเมนต์ เป็นต้น เพื่อให้ราษฎรทำการซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรีที่ได้รับความเสียหายจากดินถล่มเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำฝนกัดเซาะถนนจนกระทั่งยานพาหนะไม่สามารถสัญจร โคเออร์กาญจนบุรีจึงเห็นความสำคัญในการมอบหินกรวดและปูนซิเมนต์เพื่อให้ผู้หนีภัยทำการก่ออิฐเทปูนขอบถนนเป็นการป้องกันการกัดเซาะถนน ทำให้การสัญจรในบ้านถ้ำหินในหน้าฝนนี้มีความปลอดภัยต่อไป

   ส่วนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ในคืนวันที่ 10 มิถุนายน ก็ได้เกิดฝนตกหนักพัดพากิ่งไม้หักกองดินลงมาทับถมข้างห้องน้ำโรงเรียนทำให้กำแพงเสียหายและท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษไม้และดิน ทำให้ห้องน้ำใช้การไม่ได้ โคเออร์กาญจนบุรีได้มอบวัสดุ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 5 ลูก อิฐบล็อก 50 ก้อน ทรายหยาบ 10 ถุง ไม้หน้าสามนิ้ว จำนวน 5 แผ่น เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครองช่วยกันทำการซ่อมแซมห้องน้ำพร้อมทั้งขุดร่องระบายน้ำให้เปลี่ยนทางลาดทำให้พื้นห้องน้ำแห้งและกลับมาใช้การได้อีก

   ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 พื้นที่หลายแห่งของอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม บ้านเรือนเสียหาย รวมถึงบ้านแม่ลามาหลวง ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 60 ครัวเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการที่กระแสน้ำพัดพาสิ่งของในบ้านไป โคเออร์แม่สะเรียงได้ดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเหล่านี้ ด้วยการแจกจ่ายเครื่องครัว เช่น เตาอั้งโล่ ถังน้ำ หม้อ ถ้วย จาน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 

โคเออร์กาญจนบุรีมอบวัสดุก่อสร้างให้คณะครูและผู้ปกครองซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน

 

โคเออร์แม่สะเรียงสงเคราะห์ชุดเครื่องครัวแก่ ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน