โคเออร์ให้การบรรเทาทุกข์ผู้ต้องกักในสถานกักตัวคนต่างด้าว ระหว่างรอดำเนินการปล่อยตัวจากห้องกัก

   นอกเหนือจากภารกิจสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้หนีภัยจากการสู้รบที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 แล้ว โคเออร์ยังดำเนินโครงการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ต้องกักซึ่งเป็นชาวต่างชาติในสถานกักตัวคนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531ซึ่งมีจำนวนเฉลี่ยประมาณวันละ 700-1,000 คน ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการปล่อยตัวจากห้องกัก

   โคเออร์ให้การบรรเทาทุกข์ผู้ต้องกักทั้งชายและหญิงทุกเดือน ด้วยการแจกจ่าย อาหารเสริม ได้แก่ ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล แจกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม สบู่ และผงซักฟอก ตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรงล้างห้องน้ำ และ ผงขัดล้างห้องน้ำ เป็นต้น

   เพื่อให้ผู้ต้องกักที่อยู่ห่างไกลบ้านเกิด สามารถส่งข่าวสารถึงครอบครัวได้ โคเออร์จึงได้มอบบัตรโทรศัพท์ให้ใช้ติดต่อสื่อสารได้ตามความประสงค์ นอกจากนั้น ยังได้นำช่างเข้าไปตรวจประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำดื่มทุกเครื่องในห้องกัก อย่างสม่ำเสมอ และยังได้ติดตั้งเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องที่หมดสภาพแล้ว และซ่อมแซมเครื่องที่ชำรุด ตลอดจนเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำดื่มทุกเครื่อง เพื่อให้ผู้ต้องกักได้ดื่มน้ำสะอาดตลอดเวลาอีกด้วย

 

แจกอาหารเสริม ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และผลไม้สด เช่น แอปเปิ้ล ทุกเดือน

 

แจกของใช้ส่วนตัวเพื่อสุขอนามัยประจำวัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีพัน สบู่ แชมพู และ ผงซักฟอกทุกดือน

 

แจกไม้กวาด แปรงล้างห้องน้ำ ผงขัดห้องน้ำ และถุงขยะเป็นประจำ