อาสาสมัครโคเออร์สร้างบ้านให้ครอบครัวผู้อยู่ในภาวะลำบาก

   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายบริหารของอาสาสมัครโคเออร์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสำรวจครอบครัวผู้อยู่ในภาวะลำบากครอบครัวหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื่องจากที่อยู่อาศัยมีโครงสร้างที่เป็นไม้ที่มีสภาพเก่าและไม่มั่นคง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัย

   จากนั้นได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงบ้านให้มีความน่าอยู่และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยต่อไป

   ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ได้ทำการรื้อถอนบ้านเก่าลง จากนั้นได้ทำการปรับหน้าดินรอการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดว่าจะเริ่มหลังเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2566

   เมื่อถึงวันที่ 20 เมษายน กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญเปโตร(สามพราน) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาถึงท่าแร่ และพักอยู่อีก 10 วัน เพื่อทำการก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้อยู่ในภาวะลำบากหลังนี้จนแล้วเสร็จ

   วันที่ 30 เมษายน 2566 ได้ทำการส่งมอบและประกอบพิธีเสกบ้านซึ่งสร้างสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีความห่วงใยต่อครอบครัวผู้อยู่ในภาวะลำบาก

   การอบรมเกษตรอินทรีย์เรื่องการเพาะปลูกจัดที่บ้านใหม่ในสอย 13 มีนาคม 2562

   อาสาโคเออร์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณหน่วยงานคาทอลิก หน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่ให้การอนุเคราะห์ที่พักแก่กลุ่มอาสาสมัครวัดนักบุญเปโตรที่เดินทางมาทำการก่อสร้าง ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้สนับสนุนอาหารเครื่องดื่มตลอดระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้พันธกิจแห่งรักและรับใช้ผู้อยู่ในภาวะลำบากครั้งนี้ได้ลุล่วงด้วยดี