โคเออร์แม่ฮ่องสอนและกาญจนบุรีจัดการอบรมเยาวชนอาสาสมัครและชุมชนป้องกันภัย

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน ให้การอบรมเยาวชนป้องกันภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 คน เป็นชายจำนวน 19 คน และหญิงจำนวน 15 คน

   นอกจากนี้ ยังมีการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน เป็นชายจำนวน 33 คน และ หญิงจำนวน 8 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี ให้การอบรมเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่คราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 13, 15 และ 28 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26, 36 และ 135 คน ตามลำดับ และที่บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21,22 และ 23 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30, 38 และ154 คน ตามลำดับ

   เนื้อหาของการอบรมจะเกี่ยวกับการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนโดยเน้นที่การป้องกันอัคคีภัย และอุทกภัย

   วัตถุประสงค์เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนผู้หนีภัยฯ ตลอดจนชุมชนให้รู้จักวิธีการป้องกันภัย เช่น สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การหนีเอาชีวิตรอด ไปยังจุดที่ปลอดภัย และการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ สำหรับฤดูฝน จะมีน้ำป่าไหลหลากจึงต้องสังเกตระดับน้ำที่อาจมีระดับสูงขึ้น และหากมีสีขุ่นแสดงว่าเกิดน้ำท่วมจะต้องรีบหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น


อบรมทีมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยเพื่อให้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนที่บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566


อบรมคณะกรรมการงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566


วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้จัดการอบรม “การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และการอพยพหนีไฟ” ให้กับชุมชน บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี