อาสาสมัครโคเออร์จัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ

   วันผู้สูงอายุกำหนดให้อยู่ในเดือนเมษายนของทุกปี ดังนั้น อาสาสมัครโคเออร์ประจำวัดต่างๆ จึงมักร่วมเฉลิมฉลองวันผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการเยี่ยมเยียน รดน้ำเพื่อแสดงความเคารพและขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีคุณประโยชน์ หรือยาสามัญ สมุนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนั้นๆ และยังมีกิจกรรมเสริมเช่น การตัดผมผู้สูงอายุเป็นครั้งคราวอีกด้วย

   วันที่ 10 เมษายน อาสาสมัครโคเออร์ประจำวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด สมุทรปราการ) จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีบาทหลวงเจ้าอาวาสวัดมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างอันดีของสังคม

   วันที่ 14 เมษายน อาสาสมัครโคเออร์ประจำวัดนักบุญอันตน นาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน พร้อมทั้งมอบอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

   วันที่ 18 เมษายน อาสาสมัครโคเออร์วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านหมันขาว จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในชุมชน

   วันที่ 19 เมษายน อาสาสมัคร วัดนักบุญยูดา ชินเขต กรุงเทพมหานครได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อมอบสิ่งของและอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร นม บะหมี่สำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ถุงมือยาง เป็นต้น

   วันที่ 26 เมษายน อาสาสมัครโคเออร์ บ้านนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม ได้เยี่ยมเยียนชุมชนพร้อมทั้งมอบของขวัญและยังให้บริการตัดผมแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

   วันที่ 4 พฤษภาคม อาสาสมัครโคเออร์วัดศีลมหาสนิท กรุงเทพมหานครได้มอบปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยสูงอายุและติดเตียงที่ศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ปราจีนบุรีซึ่งให้การดูแลผู้สูงอายุคาทอลิกทุกศาสนาเป็นอย่างดี

   กิจกรรมอาสาสมัครของบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และโครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอัลกอฮอล์และยาเสพติด