โคเออร์จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตลอดเดือนเมษายน 2565

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดงานวันผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน เป็นหญิงจำนวน 78 คน และ ชายจำนวน 52 คน

   โคเออร์แม่สอด จัดงานวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน เป็นหญิงจำนวน 86 คน ชาย จำนวน 24 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วม 100 คน เป็นหญิง 57 คน ชาย 43 คน วันที่ 11 เมษายน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมจำนวน103 คน เป็นหญิงจำนวน 56 คน และชายจำนวน 47 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดงานเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คนเป็นหญิงจำนวน 80 ชาย 60 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 160 คน หญิงจำนวน 90 คน ชายจำนวน 70 คน

   กิจกรรมหลักจะเป็นพิธีกรรมทางพื้นบ้าน ได้แก่ กิจกรรมเยาวชนรดน้ำขอพรและผู้ใหญ่อวยพร พิธีกล่าวคำขอบคุณและเชิดชูผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตที่ดีเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน กิจกรรมรื่นเริง และการแสดงได้แก่ การร้องเพลง การร่ายรำ การแสดงพื้นบ้าน และช่วงผู้สูงอายุบอกเล่าประสบการณ์ที่มีคุณค่า หรือแสดงความสามารถ เช่นการแสดงพื้นบ้าน ช่วงมอบของขวัญซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และช่วงพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีปิดงาน สำหรับผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียไม่สามารถเดินทางมาร่วมงาน จะมีกลุ่มเดินทางไปเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุด้วย

กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม

กิจกรรมวันผู้สูงอายุที่ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน