โคเออร์แม่สอดและกาญจนบุรีจัดโครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้เปราะบาง

   ในเดือนเมษายน 2565 โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเกษตรอินทรีย์ ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 11 เมษายน มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 53 คน เป็นหญิงจำนวน 31 คน และ ชายจำนวน 22 คน โดยนำภูมิปัญญามาจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานและการประกอบอาชีพที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นต่อรุ่นเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

   วันที่ 19-20 เมษายน จัดโครงการฝึกอาชีพเรื่องการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูใช้แล้ว สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ในอนาคตด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 65 คนและชายจำนวน 35 คน

   วันที่ 19-20 เมษายน จัดโครงการฝึกอาชีพเรื่องการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูใช้แล้ว สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้ในอนาคตด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 65 คนและชายจำนวน 35 คน

   เมื่อวันที่ 18 เมษายน โคเออร์กาญจนบุรีได้จัดโครงการอบรมการทำน้ำยาล้างมือให้กับผู้หนีภัยฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นอกจากเพื่อนำไปใช้เองแล้ว ยังแจกจ่ายส่วนหนึ่งให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่ายในชุมชน เพื่อหาทุนในการทำกิจกรรมอื่นต่อไป

   นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องเทคนิคการทำเสื้อมัดย้อม ให้กับเยาวชน จำนวน 50 คน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้แต่ละคนออกแบบลายเสื้อของตนเอง ตามความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก

ฝึกอาชีพเกษตรอินทรีย์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ

การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูใช้แล้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะให้แก่ผู้เปราะบาง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

การทำเสื้อมัดย้อม ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง