โคเออร์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

   โคเออร์จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 โดยเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม การดูแลมือให้สะอาดไม่แพร่เชื้อโรคด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี สาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดี และให้เด็กๆทำตาม

         1) ด้วยการใช้น้ำสะอาดล้างมือ ถูสบู่จนขึ้นฟอง ใช้ฝ่ามือฝ่ามือ และถูซอกนิ้ววนให้ทั่ว

         2) ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งถูหลังมืออีกข้างและถูซอกนิ้ว

         3) ประกบฝ่ามือ ถูมือและซอกนิ้ว

         4) ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือถูวนไปมา

         5) ใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือ ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ

         6) ถูปลายนิ้วมือวนเป็นวงกลมบนฝ่ามืออีกข้าง จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน

         7) ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกัน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมนี้ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 มีเด็กเข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 35 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 12 คน เด็กชายจำนวน 23 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน วันที่ 10, 12, 17, 19, 24, 28, 31 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 163 คน เป็นหญิงจำนวน 81 คน ชายจำนวน 82 คน และ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง วันที่ 6, 11, 17 มกราคม และ 9-10 กุมภาพันธ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 136 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และ ชายจำนวน 67 คน

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมนี้พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ด้วย โดยที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ จัดเมื่อวันที่ 17-19 มกราคม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เป็นหญิงจำนวน 36 คน ชายจำนวน 24 คน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จัดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน เป็นหญิงจำนวน 7 คน ชายจำนวน 13 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จัดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน เป็นหญิงจำนวน 12 คน และชายจำนวน 9 คน

กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการป้องกันโควิด-19

การแจกจ่ายแอลกอฮอลเจล หน้ากากอนามัย และสบู่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2565
ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านแม่หละ