โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมทำชั้นวางของจากกล่องกระดาษใช้แล้ว

   โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ด้วยการทำชั้นวางรองเท้าจากกล่องกระดาษเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำมาพับให้ได้ขนาดตามแบบที่สร้างขึ้น

   กิจกรรรมนี้สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งของใช้แล้ว ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหลาย ๆใบ มาแกะออกเป็นแผ่นกระดาษจากนั้นตัดและพับประกอบใหม่ให้เป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการแล้วติดตรึงด้วยเทปผ้า จะได้ชั้นวางของใช้หรือวางรองเท้าตามต้องการ

   กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของใช้แล้วมาสร้างสรร และประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ ที่ต้องการ ได้โดยไม่ต้องหาซื้อ

   โคเออร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน เป็นหญิงจำนวน 26 คน และชายจำนวน 34 คน