โคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียงแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ

   ในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีภูมิอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำนักงานโคเออร์แม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียง ได้มอบผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ให้กับผู้หนีภัยซึ่งเป็นผู้เปราะบางทางสังคมจำนวน 23,221 ผืน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 4 แห่ง คือ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง บ้านแม่ละอูน และบ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

การแจกผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน