โคเออร์กาญจนบุรี ส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์

   โคเออร์กาญจนบุรี ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี และบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี ในโครงการชีวิตดีดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เพาะปลูกพืชและยังได้รับเมล็ดพันธุ์กับอุปกรณ์ทำสวน เพื่อช่วยให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัว โดยที่ ในเดือนธันวาคม 2565 เกษตรกรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จำนวน 705 กิโลกรัม และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหินได้ผลผลิตจำนวน 738 กิโลกรัม

   นอกจากนี้ ผู้เปราะบางจำนวน 26 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ยังได้รับเมล็ดถั่วเขียวคนละ 1 กิโลกรัม และนำไปเพาะถั่วงอกได้ผลผลิตจำนวน 117 กิโลกรัม กิจกรรมนี้นอกจากช่วยให้ผู้เปราะบาง เรียนรู้เกษตรกรรมแล้ว ยังได้รับอาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย