โคเออร์ประกอบพิธีบูชามิสซาเนื่องในเทศกาลพระคริสตสมภพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   ตลอดเดือนธันวาคม 2565 โคเออร์สนับสนุนกลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งคริสตสมภพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง โดยกลุ่มเยาวชนได้รวมตัวกันไปร้องเพลงอวยพรตามบ้าน สำหรับพิธีบูชามิสซา มีพระสงฆ์เข้าไปประกอบพิธีในโบสถ์ของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และมีการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับประวัติการกำเนิดของพระเยซู การแสดงของเด็กและเยาวชน เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี การแสดงรื่นเริงเฉลิมฉลองต่าง ๆ

   โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดพิธีบูชามิสซาในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ที่โบสถ์เซนต์แมรี่ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเมืองแม่ฮ่องสอน มีคริสตชนเข้าร่วมจำนวน 660 คน เป็นหญิงจำนวน 450 คน และชายจำนวน 210 คน และที่โบสถ์พระหฤทัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม มีคริสตชนเข้าร่วมจำนวน 82 คน เป็นหญิงจำนวน 45 คน และชายจำนวน 37 คน

   โคเออร์แม่สะเรียงจัดพิธีบูชามิสซาที่โบสต์เซนต์แมรี่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เช่นกัน มีคริสตชนร่วมพิธีจำนวน 397 คน เป็นหญิงจำนวน 200 คน ชายจำนวน 197 คน และที่โบสถ์เซนต์เทเรซ่า ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคริสตชนเข้าร่วมพิธีกรรม จำนวน 635 คน ประกอบด้วยหญิงจำนวน 358 และชายจำนวน 277 คน

   โคเออร์แม่สอดจัดโครงการวันคริสต์มาส ที่ศูนย์บริการสังคมของ โคเออร์ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แม่หละ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีผู้ร่วมงานจำนวน 64 คน เป็นหญิงจำนวน 54 คนและชายจำนวน 10 คน ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2565 จัดงานวันคริสต์มาสที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คนเป็นหญิงจำนวน 30 คน และชายจำนวน 12 คน และในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จัดงานที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ มีคริสตชนเข้าร่วมจำนวน 38 คน เป็นหญิงจำนวน 29 คน และ ชายจำนวน 9 คน

   โคเออร์กาญจนบุรีจัดพิธีบูชามิสซาโอกาสคริสต์มาสให้กับกลุ่มคริสตชน ที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และที่วัดราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 หลังพิธีบูชามิสซามีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลน เยี่ยมผู้ป่วยและส่งศีล ตลอดจนให้กำลังใจครอบครัวอีกด้วย


พิธีบูชามิสซาและรื่นเริงวันคริสต์มาสที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละวันที่ 2 ธันวาคม 2565

การฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม วันที่ 13 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่บ้านนุโพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565