โคเออร์แม่สอดให้การอบรมผู้ดูแลในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์

   โคเออร์แม่สอดจัดการอบรมผู้ดูแลเด็กในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ของโคเออร์ เรื่องการจัดการกับความเครียด ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 16 คน หญิง 10 คน ชาย 6 คน

   วัตถุประสงค์ของการอบรมคือเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กซึ่งภารกิจคือให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้ได้รับการศึกษา ให้เติบโตในสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ดูแลจึงควรได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ให้มีทักษะพื้นฐานในการจัดการกับความเครียด ซึ่งอาจะเกิดขึ้นได้

   ประเภทของความเครียดในผู้ดูแลมีสองประเภท ทั้งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันที และที่และเกิดขึ้นสะสมยาวนาน ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เกิดความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เบาหวาน โรคซึมเศร้า ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หลงลืม นอนไม่หลับ เป็นต้น

   ดังนั้น การจัดการความเครียดจึงเป็นการแก้ไขตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียดังกล่าว ด้วยการควบคุมอารมณ์ และทำกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ เช่น การทำสมาธิ เดิน วิ่งออกกำลังกาย ทำสวน การอ่านหนังสือ สวดมนต์ พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัว เป็นต้น เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง หัดคิดบวก คิดก่อนพูด การใช้เหตุผลในการอธิบาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น

   นอกจากนี้ ควรรู้จักวิธีบำรุงสมอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดน้ำตาลและคาเฟอีน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ตลอดจน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออีกด้วย