โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนกิจกรรมปลูกผักและผลิตน้ำยาล้างจานและสบู่เพื่อการพึ่งพาตนเอง

   โคเออร์กาญจนบุรีให้การส่งเสริมกลุ่มผู้เปราะบาง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ให้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นอาหารบริโภค โดยคาดหวังว่าประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่ได้จะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวในอนาคต

   ในเดือนพฤศจิกายน 2565 กลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบ้านต้นยาง จำนวน 23 คน ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตผักบุ้งที่ปลูกในตะกร้าได้เป็นจำนวน 23 กิโลกรัม และได้ช่วยกันผลิตน้ำยาล้างจาน ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งนำกลับไปใช้ที่บ้าน และอีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้ผู้เปราะบางอื่น ๆ อีก 80 คน นอกจากนั้น ยังเพาะถั่วงอก ได้ 221.50 กิโลกรัม และแจกให้กับผู้เปราะบางอื่น ๆ อีกด้วย

   ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มชาวบ้านได้ดำเนินกิจกรรมทำสบู่ก้อน ได้ผลผลิตทั้งหมด 68 ก้อน เพื่อนำมาใช้ในกลุ่ม และที่เหลือจะนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มผู้ยากไร้ด้อยโอกาสต่อไป

   สิ่งที่ทางกลุ่มในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหินได้รับ คือการแบ่งปันสิ่งที่มีมอบเป็นความสุขให้ผู้อื่นนั้น ผู้ให้เองก็มีความสุขได้เช่นกัน