โคเออร์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันกตัญญุตาครบรอบ 44 ปีแห่งการก่อตั้ง

   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โคเออร์จัดงานกตัญญุตาประจำปี ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการก่อตั้งโคเออร์ และครบรอบ 22 ปีแห่งการก่อตั้งกิจการอาสาสมัครโคเออร์ ตลอดจนร่วมรำลึกถึงคุณพ่อจอห์นบัปติสท์ บุญเลิศ ธาราฉัตร อดีตผู้อำนวยการโคเออร์

   กิจกรรมในงานเริ่มด้วยพิธีเปิด เวลา 09.00 น. มีการนำเสนอผลงานประจำปีของโคเออร์ โดยคุณเบน เมนโดซา ผู้อำนวยการโครงการ และคุณอภิชาติ กิจสกุล ผู้แทนอาสาสมัครโคเออร์ การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นบุตรหลานของอาสาสมัคร จากวัด 10 แห่ง

   ในเวลา 10.30 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คุณพ่อยอแซฟอนุชา ชาวแพรกน้อย คุณพ่ออเลสซานโดร บราอี คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ และคุณพ่อยอแซฟไชโย กิจสกุล หลังจากนั้น เหล่าเยาวชนได้ร่วมกันอ่านบทภาวนาสำหรับการเป็นเยาวชนคาทอลิกที่ดี

   ในงานยังมีการออกร้านอาหาร สนับสนุนโดยกลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรต่างๆ ตลอดจนร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกและผลผลิตทางเกษตรกรรมเพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ของกลุ่มอาสาสมัครอีกด้วย

กลุ่มอาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราว

ผู้อำนวยการโครงการโคเออร์นำเสนอรายงานความคืบหน้าของกิจการในปัจจุบัน