โคเออร์สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 ภายใต้คำขวัญ “หยุดการเหยียดเชื้อชาติ หันมาสร้างสันติภาพ”

   สืบเนื่องจากวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล ในปีนี้ องค์การสหประชาชาติได้มอบคำขวัญ ว่า “หยุดการเหยียดเชื้อชาติ หันมาสร้างสันติภาพ”

   เพื่อเป็นการส่งเสริมสันติภาพในชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โคเออร์จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชน ร่วมกันแสดงออกถึงความรักและปรารถนาดีต่อกันเพื่อสร้างความตระหนักถึงสันติภาพ ความสงบสุข และยุติความขัดแย้งต่อกัน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 กันยายน เป็นการแสดงของเด็กนักเรียนอนุบาล ต่อด้วยการแสดงของคณะผู้สูงวัย และการร้องเพลงเพื่อสันติภาพร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 133 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดงานในวันที่ 21 กันยายน เช่นกัน โดยมีกิจกรรมรณรงค์ด้วยการประกวดร้องเพลง และตอบคำถามเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ มีผู้เข้าร่วมงานที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูนจำนวน 365 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 237 คน

   โคเออร์แม่สอดได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนแสดงพลังเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ ในวันที่ 21 กันยายน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง ในวันที่ 30 กันยายน มีผู้ร่วมงานจำนวน 350 คน สำหรับที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่เรียนรู้เคลื่อนที่ของโคเออร์ ในวันที่ 1-24 กันยายน มีเด็ก ๆ จำนวน 568 คน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ เช่น ร้อยลูกปัด ระบายสีปูนปลาสเตอร์ และวาดภาพระบายสีหัวข้อวันสันติภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีสมาธิ และมีความอดทน

   สำหรับโคเออร์กาญจนบุรีได้สนับสนุนกิจกรรม จัดประกวดการวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ และประกวดแต่งกลอนหัวข้อหยุดการเหยียดเชื้อชาติ และ หันมาสร้างสันติภาพ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15กันยายน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวน 350 คน ส่วนที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในวันที่ 20 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 300 คน

กิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวงและบ้านแม่ละอูน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

กิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม จังหวัดตาก

กิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จังหวัดตาก

กิจกรรมวันสันติภาพสากลที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี และบ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี