โคเออร์กาญจนบุรีสนับสนุนโครงการซ่อมฐานอาคารเรียนที่ทรุดตัวจากดินถล่มและน้ำฝนกัดเซาะ

   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลากลางวันเกิดฝนตกหนักที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านต้นยาง ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 389 คน ได้รับความเสียหาย มีอาคารหลังหนึ่งถูกน้ำจำนวนมากไหลเซาะจนทำให้บริเวณฐานของอาคารกร่อน เสี่ยงต่อการทำให้อาคารทรุดตัว

   โคเออร์กาญจนบุรี ได้สำรวจสภาพความเสียหายพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็น ได้แก่ปูนซิเมนต์และอิฐบล็อค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อกำแพงซ่อมแซมฐานอาคารที่เสียหายให้มีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้งานได้อีก

   นอกจากนี้ โคเออร์ และ คณะทำงานด้านการรับมือกับภัยพิบัติ ยังได้ จัดการอบรม ด้านการเตรียมพร้อมหากเกิดภัยธรรมชาติให้กับตัวแทนคนในชุมชนจำนวน 115 คน แยกเป็นหญิง 71 คน และชาย 44 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ด้วย

   วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โคเออร์สนับสนุนสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ด้วยการทำความสะอาด พร้อมจัดเตรียม และวาง อุปกรณ์ป้องกันภัย เพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น ถุงพลาสติก ถังพ่นยาแบตเตอรี่ จอบถากพร้อมด้าม คราดเหล็ก ไม้กวาดทางมะพร้าว, พลั่วปลายแหลม และมีด