โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมวิชาชีพเร่งรัดที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน

   ในเดือนสิงหาคม 2565 โคเออร์กาญจนบุรีให้การอบรมหลักสูตรวิชาชีพเร่งรัดหลายหลักสูตรให้กับเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสที่สนใจ ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ด้วยการทำกล้วยฉาบ ซึ่งใช้กล้วยตากแห้ง ฝานเป็นแผ่นบาง นำไปทอด และฉาบน้ำตาล มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน โดยเป็นหญิง 27 คน และชายจำนวน 3 คน

   และ การแปรรูปสมุนไพร โดยการทำลูกประคบสำหรับนวดตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 30 คน เป็นหญิงจำนวน 27 คน และ ชายจำนวน 3 คน

   นอกจากนั้น ยังได้อบรมเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การเพาะต้นกล้า ตลอดจนให้คำแนะนำในการปลูกพริก การป้องกันโรค และการทำสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

   ต่อมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้จัดให้มีการอบรมการทำน้ำยาซักผ้า โดยมีผู้เข้าการอบรมจำนวน 10 คน เป็นหญิงจำนวน 9 คน และชายจำนวน 1 คน