โคเออร์อรัญประเทศสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่แก่เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดสระแก้ว

   น้องเก๋า อายุ 11 ปี เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองหว้า จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน บิดาเกิดล้มป่วยด้วยโรคตับอักเสบต้องใช้เวลารักษานานหลายปีมารดาของเก๋า จึงไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้เพราะต้องดูแลบิดาของเก๋า เมื่อภาระค่ายา และค่าใช้จ่ายต่างๆ บีบรัด มารดาจึงต้องขวนขวายหารายได้เพิ่ม คือรับจ้างตัดสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นงานที่โรงงานนำมาให้ทำที่บ้าน เพื่อที่จะดูแลสามีไปด้วย

   แต่ด้วยรายได้เพียงน้อยนิดไม่เพียงพอกับค่ารักษาและค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงจำเป็นต้องให้บุตรชายคนโตซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หยุดพักการเรียน และออกหางานทำเพื่อแบ่งเบาภาระมารดาอีกทางหนึ่ง

   จนกระทั่ง บิดาได้เสียชีวิตลง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วยโรคตับอักเสบ มารดากับพี่ชายยังต้องทำงานหนักเพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและต้องใช้หนี้ที่ไปกู้มารักษาพ่อ และให้น้องเก๋ามาโรงเรียนด้วย

   โคเออร์อรัญประเทศจึงสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนด้วยการมอบไก่พันธุ์ไข่จำนวน 20 ตัวพร้อมอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวของน้องได้เลี้ยงไก่และมีไข่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และยังสามารถขายไข่ส่วนหนึ่งเพื่อให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอีกด้วย

   นอกจากนี้ โคเออร์จะสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้น้องเก๋าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดตามต้องการต่อไป