โคเออร์แม่สะเรียงร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โคเออร์แม่สะเรียงร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูนและบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   ในโอกาสนี้ คณะกรรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งสองแห่งได้จัดให้มีกิจกรรมแสดงต่างๆ บนเวที การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลและฟุตบอลเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ลี้ภัยตลอดมา อีกทั้งยังเป็นวันระลึกถึงวีรชนผู้เสียสละอีกด้วย

   ในงานมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานพัฒนาเอกชน ตลอดจนภาคชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านแม่ละอูนจำนวน 485 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวงเป็นจำนวน 374 คน