โคเออร์ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

   ในเดือน กรกฎาคม 2565 มูลนิธิโคเออร์ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนผู้หนีภัยจากการสู้รบ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ขึ้นตามพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ หลายแห่งดังต่อไปนี้

   โคเออร์กาญจนบุรี ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พิธีดังกล่าวมีหน่วยงานทุกฝ่าย องค์กรและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

   นอกเหนือจากพิธีการบนเวทีแล้ว โคเออร์กาญจนบุรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้พืชผลประเภทที่สามารถกินใบ ดอก และผลได้ เป็นจำนวน 1,000 ต้นให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ รวมทั้งชุมชน เพื่อปลูกบริเวณรอบบ้านและในพื้นที่สาธารณะของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้มีโครงการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นที่บ้านกล้อท้อ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในการนี้โคเออร์แม่สอดและหน่วยราชการตลอดจนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จำนวน 250 ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการปลูกพรรณไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดเพื่อให้ทำหน้าที่ดูดซับน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในผืนป่าต้นน้ำแห่งนี้

   วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โคเออร์แม่ฮ่องสอนมอบกล้าไม้จำนวน 700 ต้น ได้แก่ ไม้ไผ่ มะขามป้อม มะขาม ขนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อปลูกตามสองข้างทางเข้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย และในโอกาสพิเศษนี้ ยังได้ซ่อมแซมถนน ถางหญ้าที่รกร้างออก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าพื้นที่อีกด้วย

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ บนเวทีที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยางและบ้านถ้ำหิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน

โครงการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่ชุ่มน้ำเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำใกล้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จ.ตาก

กิจกรรมปลูกต้นไม้และซ่อมแซมถนนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน