โคเออร์แม่สอดสนับสนุนโครงการ “รุ่นพี่สอนหนังสือน้อง” ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ

   สืบเนื่องจากโคเออร์แม่สอดและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้พบว่ามีเด็กในวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง ใช้เวลาว่างในวันหยุดออกเที่ยวเตร่นอกบ้าน เนื่องจากที่บ้านไม่มีคนสอนหนังสือ สอนทำการบ้านได้ เด็กทำการบ้านไม่ได้ จึงเบื่อและมักจะออกไปเล่นนอกบ้าน

   โคเออร์ได้ประชุมกับกลุ่มเยาวชนบ้านนุโพหาทางให้กลุ่มเด็กเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการศึกษาในวันหยุด ด้วย โครงการ “รุ่นพี่สอนหนังสือน้อง” เป็นการสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนรุ่นพี่ที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพอที่จะสอนหนังสือได้แล้ว เข้าไปสอนน้อง ๆ ตามบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนที่น้อง ๆ ชอบไปรวมตัวกันในวันหยุด

   กิจกรรมที่จัดให้ สำหรับเด็กโต เป็นการสอนทำการบ้านหรือช่วยทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อความเข้าใจ ฝึกทักษะในการอ่านเขียนทั้งภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กจะเป็น กิจกรรมสันทนาการ เช่น มีการเล่นเกม การฝึกวาดเขียนระบายสี ฝึกให้หัดเขียนตัวหนังสือ ด้วยการเรียนการสอนในบรรยากาศของความเป็นพี่น้องที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบผ่อนคลาย กิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดแสวงหาความรู้ สำหรับเยาวชนได้ฝึกทักษะความรู้ความสามารถในการสอนหนังสือน้อง ๆ และได้มิตรภาพ และเกิดความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น

   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันที่ 18 มิถุนายน 2565มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 91 คน ประกอบด้วยเด็กหญิงจำนวน 65 คน และ เด็กชายจำนวน 26 คน