โคเออร์แม่สอดให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยและภารกิจจัดการขยะจากอัคคีภัยที่บ้านแม่หละ

   เมื่อคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.40 น. เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก บริเวณพื้นที่โซนซี มารดาของผู้ก่อเหตุเล่าว่าลูกสาวตนเองจุดไฟและเผลอหลับไป เพลิงได้ลุกไหม้กล่องกระดาษในบ้าน ซึ่งเปิดเป็นร้านขายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงขายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ด้วย จึงเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้ไฟไหม้ลุกลามขยายไปอย่างรวดเร็ว เกินกำลังชาวบ้านจะควบคุมได้

   หลังจากรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ และหน่วยงานใกล้เคียงมาช่วย ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน ปรากฎว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน 50 หลังคาเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งหมด 281 คน ในจำนวนนี้มี 8 หลังคาเรือนที่มีสมาชิกรวม 35 คน เป็นผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก (EVI) ในโครงการของโคเออร์จำนวน 11 คน มีบ้านเรือนที่ถูกรื้อถอนหลังคาเพื่อเป็นแนวกันไฟจำนวน 29 หลัง มีผู้เดือดร้อนทั้งหมด 144 คน และมีอาคารสำนักงานจำนวนหนึ่ง ได้รับความเสียหายอีกด้วย

   หลังเกิดเหตุ ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับการบรรเทาทุกข์ด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนวัสดุก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ได้เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำด้านจิตสังคมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดกำลังใจ อีกทั้งช่วยประสานให้การบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อนบ้านและเกษตรกรในโครงการได้พากันนำพืชผักมาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างน่าชื่นชม

   สำหรับสภาพพื้นที่ภายหลังจากอัคคีภัย โคเออร์ได้ดูแลให้มีการจัดเก็บเศษหลังคาใบตองตึงที่เสียหายจำนวนมากมาเผาทำลายมิให้เป็นเชื้อเพลิงอีกต่อไป บรรดาอาสาสมัครได้ช่วยกันคัดแยกขยะ นำเศษไม้มาทำเป็นฟืน นำเศษเหล็กและสังกะสี ขวดและภาชนะพลาสติกไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป

ภาพเพลิงไหม้และการบรรเทาทุกข์

กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตพืชผักมาให้การช่วยเหลือ

โคเออร์ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้คำแนะนำด้านจิตสังคม และประสานงานในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

งานจัดเก็บขยะและเศษซากหลังอัคคีภัย

การจัดเก็บขยะโดยอาสาสมัคร