โคเออร์กาญจนบุรีส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

   ในปี 2564 โคเออร์กาญจนบุรีมีแผนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสัง ขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตามศักยภาพและความสนใจ สืบเนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและกีฬาอยู่เสมอ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลและตะกร้อ และการประกวดงานวาดเขียน ระบายสี และหัตถกรรมเครืองจักสานพื้นบ้าน

   ที่บ้านต้นยาง มีการประกวดงานศิลปะและหัตถกรรมในวันที่ 12 มกราคม มีเยาวชนหญิงเข้าร่วมจำนวน 25 คน วันที่ 15 มกราคม แข่งขันวาดภาพระบายสี มีผู้เข้าร่วม 118 คน เป็นหญิงจำนวน 65 คน และชายจำนวน 53 คน วันที่ 18 มกราคม มีการประกวดผลงานจักสานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คนเป็นหญิง 15 คน ชาย 20 คน

   ส่วนบ้านถ้ำหิน ในวันที่ 23 มกราคม มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา 3 รายการได้แก่ วอลเล่ย์บอลชาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน รายการที่สอง เป็นการแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง มีผู้เล่นจำนวน 40 คน รายการที่สาม เป็นการแข่งขันตะกร้อ มีผู้เล่นชาย 35 คน นอกจากนี้ ที่ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีการวาดภาพระบายสี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 73 คน เป็นหญิงจำนวน 35 คน และชายจำนวน 38 คน และมีการประกวดงานจักสาน มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวน5 คน เป็นหญิงจำนวน 1 คน และ ชายจำนวน 4 คน

   ในการแข่งขันทุกครั้งจะมีการมอบของรางวัลตอบแทนแก่ผู้ชนะ ลำดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้แก่ กระเป๋าสะพาย ร่ม ชุดกีฬา ผ้าขนหนู เป็นต้น ผลที่ได้รับจากกิจกรรม พบว่าเด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและตั้งใจ มีการวางแผนการเล่นเป็นทีม รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา มีการใช้ทักษะร่างกายและสมองซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย