โคเออร์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   โคเออร์แม่สอดจัดโครงการฉลอง คริสต์มาสประจำปี 2564 ที่โบสถ์บ้านแม่หละในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 40 คน โดยเป็นชายจำนวน 18 คน และ หญิงจำนวน 22 คน

   โคเออร์เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่สำนักงานบริการสังคมร่วมกับผู้สูงอายุที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นหญิง 18 คน และชายจำนวน 12 คน

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาสที่โบสถ์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านอุ้มเปี้ยม และบ้านนุโพ

   โคเออร์กาญจนบุรีนำโดยคุณพ่อจัสติน เข้าไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณที่พิ้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีสัตบุรุษร่วมพิธี จำนวน 100 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์มาส ร่วมกับครูคำสอน ณ โบสถ์บ้านถ้ำหิน วันที่ 19 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 175 คน เป็นหญิง 90 ชาย 85 คน

คริสต์มาสที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน