อาสาสมัครโคเออร์สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ที่จังหวัดสระแก้ว

   ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2564 ทีมช่างอาสาสมัคร โคเออร์วัดนักบุญเปโตร สามพราน ได้เดินทางไปสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ ที่บ้านกุดเตย และ บ้านนางาม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อทดแทนบ้านที่ทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มิดชิด เป็นจำนวน 2 หลัง ด้วยการประสานงานของ โคเออร์อรัญประเทศ และจิตศรัทธาของผู้บริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

   เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้ทำการส่งมอบบ้านทั้งสองหลังในวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งผู้ยากไร้ทั้งสองครอบครัวต่างมีความสุข และได้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างและมอบบ้านที่แข็งแรงคงทนถาวรให้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยต่อไป

สภาพบ้านก่อนการปรับปรุง

ระหว่างการก่อสร้าง

การส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่บ้านกุดเตย ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

การส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ที่หมู่บ้านนางาม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว