โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยปากและฟันของเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

   เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2564 โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยปากและฟันของเด็กผู้หนีภัยฯ ขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้ ”พื้นที่สร้างสรรค์เด็ก” ของโคเออร์ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี รู้ว่าควรแปรงฟันทุกวัน ในเวลาเช้า และเย็น เพื่อช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ ไม่เป็นโรคเหงือก มีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกการแปรงฟันอย่างถูกวิธีจำนวน 100 คน เป็นเด็กหญิงจำนวน 59 คน และเด็กชายจำนวน 41 คน

   ทั้งนี้ โคเออร์ได้ทะยอยแบ่งเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรอบ เพื่อให้สามารถดูแลให้เด็ก ๆ แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตามหลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคในช่วงโควิด-19 ในส่วนของเด็ก ๆ พบว่ากิจกรรมการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเป็นโอกาสที่ทำให้ได้มาเจอเพื่อน ๆ และทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมกันอย่างสนุกสนาน