โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย เครื่องจักสาน อาหาร และไม้กวาด

   การอบรมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และ ชายจำนวน 31 คน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงได้จัดการสอนแบบกลุ่มย่อยตามบ้าน จำนวน 9 กลุ่ม

   การอบรมวิธีทำเครื่องจักรสาน จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 8 และ 22 ตุลาคม ทางกลุ่มผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชน ด้วยการสืบสานภูมิปัญญาการสร้างผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อใช้ในครัวเรือน มีผู้รับประโยชน์จำนวน 39 คน เป็นหญิงจำนวน 18 คน และชายจำนวน 21 คน

   การอบรมการทำอาหารพื้นบ้านที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในการทำอาหารพื้นบ้านที่จะทำในโอกาสพิเศษเท่านั้น

   การอบรมการผลิตไม้กวาดจัดขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง ในวันที่ 9, 16, และ 23 ตุลาคม ให้กับเยาวชน และชาวบ้านที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน เป็นหญิงจำนวน 69 คน และ ชายจำนวน 31คนโดยให้การอบรมครั้งละไม่เกิน 15 คน

การอบรมการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้กับกลุ่มเด็กที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน

ผู้สูงอายุให้การอบรมการทำภาชนะจักสานแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง

กลุ่มผู้สูงอายุกำลังสอนการทำอาหารให้กับเยาวชน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน