กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์เดือนกันยายน 2564

   กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์หรือกลุ่มคาทอลิกสงเคราะห์ก่อตั้งโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 หรือเมื่อ 21 ปีที่แล้ว

   วันที่ 3 กันยายน 2564 โคเออร์นำถุงยังชีพ ที่ร่วมจัดกับคารีตัสไทยแลนด์ มอบให้กับอาสาสมัคร วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ เพื่อร่วมแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในละแวกชุมชน นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็ก ๆ ที่รับทุนส่งเสริมอาชีพโคเออร์อีกด้วย

   วันที่ 8 กันยายน คณะกรรมการกลางกลุ่มอาสาฯโคเออร์ ร่วมกับ มูลนิธิโคเออร์ และคณะกรรมการเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) ร่วมจัดถุงยังชีพ 150 ถุงเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และผู้ที่กักตัวจากภาวะเสี่ยง

   วันที่ 8 กันยายน กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครวัดดวงหทัยนิรมล ปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ ทำข้าวกล่องมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้สูงอายุในชุมชน มอบถุงปันรักปันสุขแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน มอบของที่ระลึกให้กับสตรีสู้ชีวิตและลูกกตัญญูที่ดูแลบิดามารดา มอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงธนบุรี และซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยความร่วมมือกับกรรมาธิการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

   21 กันยายน คุณพ่อจิตตาธิการและคณะกรรมการอาสาฯโคเออร์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชุมชนสมานมิตร จำนวน 4 ครอบครัว

   27 กันยายน กิจกรรมอาสาสมัครอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยอาสาฯ ชุมชนสมานมิตร และกลุ่มเวชบุคคล ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและเยาวชนในโครงการทุนส่งเสริมอาชีพ

   27 กันยายน อาสาสมัครฯวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ และอาสาสมัครฯวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ทำโครงการอาหารราคาถูก เพื่อจำหน่ายให้กับชาวบ้านในละแวกชุมชน

   วันที่ 27 กันยายน อาสาสมัครฯวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากนั้ำ สมุทรปราการ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในละแวกวัดที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19