โคเออร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากลในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ

   วันที่ 21 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันยุติการสู้รบ และประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล โคเออร์จึงเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสันติภาพขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้หนีภัยร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสุขสงบในชุมชน

   โคเออร์แม่ฮ่องสอน จัดงานวันสันติภาพสากลขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านใหม่ในสอยเป็นกิจกรรมตอบคำถามเรื่องการสร้างสันติภาพในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน มีการเรียนรู้การทำกิจกรรม “Dee Ku หรือวิธีการมัดข้าวต้ม” ตามประเพณีกะเรนนี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 120 คน

   โคเออร์แม่สะเรียง จัดงานวันสันติภาพในวันเดียวกัน ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 100 คน โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กมีโอกาสแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และถือโอกาสเผยแพร่ให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสันติภาพ

   โคเออร์แม่สอด จัดกิจกรรมที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 28 กันยายน 2564 รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ การประกวดแข่งขันเรียงความ วาดภาพ และระบายสีจากภาพวาดลายเส้น เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสันติภาพ เป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปในชุมชนพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เรียนรู้และร่วมสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 345 คน

   โคเออร์กาญจนบุรี จัดงานในวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ร่วมงานประมาณ 150 คน และที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน มีกิจกรรมเด่นเป็นการประกวดวาดภาพระบายสี การแต่งกลอนและเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่อง "สันติภาพในใจ ในความหมายของฉัน" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการกระตุ้น และเตือนใจให้มีความสำนึกถึงสันติภาพ และความสงบสุข ความอบอุ่นของบุคคลในครอบครัว เป็นการเชื่อมความสามัคคีให้กับชุมชน รู้จักการให้การแบ่งปัน เป็นห่วงเป็นใยกันและกัน

กิจกรรมวันสันติภาพที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านนุโพ จังหวัดตาก จัดโดยโคเออร์แม่สอด