โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียนวันอาทิตย์

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 การจัดกิจกรรมวันแม่จัดขึ้นที่โบสถ์บ้านต้นยาง โดยมีครูคำสอน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรม ในงานมีพิธีการส่งมอบความสุขให้กับแม่ที่มาร่วมงาน โดยให้เด็กๆร่วมกันเขียนและอ่านคำสรรเสริญพระคุณของแม่ แล้วร้องเพลงขอบพระคุณให้แม่ พร้อมกับมอบดอกไม้และของขวัญให้แม่

   เด็ก ๆ สนุกสนานกับการร้องเพลงอวยพร และมีการแสดงเต้นของเด็ก ๆ มีกิจกรรมการประกวด การท่องบทภาวนา การร้องเพลงในโบสถ์ เป็นต้น มีพ่อแม่ที่มาเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 50 คน

   สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูคำสอนจัดการเรียนรู้คำสอน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ และ กิจกรรมเรียนรู้อื่น ๆ ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียน