กิจกรรมเพื่อชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์

   วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 1.,2.แจกถุงยังชีพ ชุมชนต่างๆ 3.นำเยาวชน เยี่ยมและแจกของ 4.นำเยาวชนแพคมังคุดผักแจก 5.ดูแลเด็กกำพร้า 6.นำทีมแพทย์ตรวจโควิด19 ที่วัดนักบุญมาร์โก

   วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 1.เยี่ยมและแจกใข่ 2.ปลาสลิดวัดน.มาร์โก 3.บ่อปลาดุกธาราทอง 4.,5.,6. เยี่ยมและให้กำลังใจแม่สู้ชีวิต

   วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อาสาสมัครโคเออร์ บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดถุงยังชีพมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน

   กิจกรรมเพื่อชุมชนในเดือนสิงหาคม 2564 ของอาสาสมัครกลุ่มวัดศีลมหาสนิท เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้วยความสนับสนุนของคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ในเดือนสิงหาคม สิ่งของในถุงยังชีพได้รับการบริจาคจากบริษัท The Evergreen และ เงินถุงทานจากสัตบุรุษวัดศีลมหาสนิท