กิจกรรมอาสาสมัครโคเออร์ เดือนเมษายน-มิถุนายน

   ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาสาสมัครชุมชนจำนวน 169 กลุ่ม ในเขตวัดของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จำนวน 15 กลุ่ม สังฆมณฑล อุดรธานีจำนวน 18 กลุ่ม อุบลราชธานีจำนวน 12 กลุ่ม นครสวรรค์จำนวน 27 กลุ่ม เชียงใหม่ จำนวน 18 กลุ่ม เชียงราย จำนวน 5 กลุ่ม กรุงเทพฯ จำนวน 12 กลุ่ม ในประเทศเมียนมา และ สปป. ลาว จำนวน 62 กลุ่ม

   กลุ่มอาสาสมัครดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน เช่น การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

   ในปี 2564 โคเออร์มีนโยบายให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมตามปฎิทินของแต่ละเดือน และมีการรายงานทุกไตรมาส

   ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 กลุ่มอาสาสมัครยังได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เลี้ยงอาหารผู้ยากไร้ ตลอดจนติดตามโครงการทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนของเด็กนักเรียนขาดแคลน ทั้งนี้ ครอบครัวส่วนใหญ่ในโครงการนิยมประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก และค้าขาย

   วันที่5 พฤษภาคม โคเออร์กาญจนบุรีได้ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ของอาสาสมัครเขตสังขละบุรี กิจการทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี อาทิ เช่น แม่สุกรที่เลี้ยงไว้คลอดลูก เห็ดนางฟ้าที่เพาะไว้สามารถจำหน่ายได้ นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมอาชีพร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วย

วันที่ 5 พฤษภาคม อาสาสมัครบ้านนาโพธิ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และยังถือโอกาสตัดผมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

ในวันที่ 13 พฤษภาคม ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยและมอบทุนให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

   13 พฤษภาคม· คณะอาสาฯ โคเออร์ วัดดวงหทัยนิรมล ปากลัด และเยาวชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพาะเมล็ดทานตะวันโดยมีน้องจิตอาสาฯมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

   กิจกรรมเดือนพฤษภาคม ที่อาสาสมัครฯโคเออร์วัดนักบุญมาร์โกรับผิดชอบ เป็นโครงการหน้าบ้านน่ามอง เด็กๆ รู้จักทำความสะอาด พี้นที่ที่ตนเองอยู่ให้สะอาดเรียบร้อย

กิจกรรมเดือนมิถุนายน ของกลุ่มอาสาสมัครวัดสามเสน กรุงเทพฯ

   กิจกรรมอาสาฯโคเออร์ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ยากลำบากในชุมชน และ เยี่ยมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพื่อทุนการศึกษาระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน อาสามัครโคเออร์ บ้านนาโพธิ์ เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบของเล็กน้อยให้เพื่อเป็นกำลังใจ

วันที่ 7 มิถุนายน อาสาสมัครฯ โคเออร์ ได้รับแจ้งว่า ต้นอโวคาโดพันธุ์แฮส ที่พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย มีดำริให้อาสาสมัครปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ กลุ่มละ 10 ต้น จำนวน 15 กลุ่ม เจริญเติบโตดี อีกไม่กี่ปีก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ในวันที่ 9 มิถุนายน กลุ่มอาสาสมัครวัดเซนต์แอนโทนี่ แปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา ทำอาหารแจกจ่ายผู้ยากไร้ในละแวกวัด

วันที่ 10 มิถุนายน อาสาสมัครโคเออร์วัดนักบุญมาระโก จังหวัดกำแพงเพชรเยี่ยมและปล่อยปลาลงบ่อเพื่อขยายพันธุ์ในโครงการเลี้ยงปลาของกลุ่มชาวบ้านในโครงการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน อาสาสมัครกลุ่มบ้านโนนสว่าง ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเด็กๆในชุมชนทำกิจกรรมเยี่ยมเยียนผุ้สูงอายุและมอบหน้ากากอนามัย ตลอดจนทำสาธารณประโยชน์ด้วยการช่วยตัดหญ้าบริเวณวัด